Logotype

Karlberg

ornament

Revolution Slider Error: Slider with alias karlberg not found.

Maybe you mean: 'upper'
Bildmarks har arbetat med allt från måleri- och byggunderhåll, till mindre ombyggnationer. Detta kräver en genuin yrkesskicklighet och passion, för att säkerställa att den ursprungliga och fantastiska miljön ska bibehållas.

Före

Kärnan i Karlbergs slott är från 1600-talet, och för att bevara detta krävs en kontinuerligt förbättring av målerier.

Logotype
Meny