Djurgårdsförvaltningen

De flesta byggnader är klassade som kulturhistoriskt värdefulla och underhålls så långt som möjligt med traditionella material och arbetsmetoder. För att genomföra denna typ av arbete, krävs stor kompetens och mångårig erfarenhet

Före
Avdelningen förvaltar, vårdar och underhåller byggnader och anläggningar på norra och södra Djurgården och Fjäderholmarna.

Logotype

Stockholms Borgerskap, Högalid

Stockholms Borgerskap är en svensk ideell förening som driver olika typer av ålderdomshem i egna fastigheter på Södermalm och Kungsholmen i Stockholm, däribland Borgarhemmet.

Stockholms skärgård

Kunden ville renovera och bygga ut huset på ett historiskt och tidsenligt sätt. Ombyggnationen har skett i samråd med antikvarie. Detta innebar att finna kompromisser mellan vår kunds önskemål, och antikvariens krav ur ett historiskt perspektiv.

Timmermansorden, Eriksbergsgatan

Orden har i dag ett fastighetsbestånd på över 11 000 kvm förutom själva Ordenshuset på Eriksbergsgatan. Tillsammans med Ordens egna kapital, förmögenhet och samförvaltade stiftelser kan Timmermansorden se framtiden an med tillförsikt.

Östermalm

När ägaren hade köpt våningen och hade tänkt sig en mindre ombyggnad uppdagades det många byggtekniska fel pga dåligt utfört arbete. När man ändå hade "klätt av" våningen växte behovet av att skapa en mer designad våning.

Karlbergs slott – Fortifikationsverket

Kärnan i Karlbergs slott är från 1600-talet. Bildmarks har arbetat med allt från måleri- och byggunderhåll till mindre ombyggnationer. Detta kräver en genuin yrkesskicklighet och passion för att säkerställa att den ursprungliga och fantastiska miljön ska bibehållas.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén förvaltar ca 25 fastigheter av både gammalt och modernt bestånd. Bildmarks har ett visst tillsynsansvar för ett antal verksamhetsfastigheter och har genomfört underhåll av fönster och trapphus.

TV4

Ett framgångsrikt mediebolag som hela tiden kräver anpassningar till nya förutsättningar. Med en intensiv genomströmning av människor och med många människor på begränsad yta så slits lokalerna fort. Bildmarks har hjälpt till att fräscha upp lokalerna varje år så att personalen trivs.

Kungstornen

Kungstornen är byggda 1924/1925, är 60 meter höga och har 17 våningar. De inhyser i huvudsak kontor. Fastighetsägaren insåg att en uppfräschning och renovering av ytskikt, väggar och snickerier skulle innebära ökad trivsel och ökad attraktionskraft.

Kungliga Djurgårdens förvaltning

De flesta byggnader och anläggningar på norra och södra Djurgården och Fjäderholmarna är klassade som kulturhistoriskt värdefulla och underhålls så långt som möjligt med traditionella material och arbetsmetoder. För att genomföra denna typ av arbete krävs stor kompetens och mångårig erfarenhet.

Lidingö

Huset är ett tegelhus från 60-talet, och det mesta var i originalskick. Kunden hade önskemål om att modernisera det mesta och fräscha upp interiören med lite modernare design. Bildmarks hjälpte kunden med det mesta i form av kök, våtgrupper, nya ytskikt för golv och väggar samt nya elinstallationer.

Logotype
Meny